MčR Sprintové štafety
Pořadatel
Slavia Hradec Králové
Sponzoři
Mediální partner
Česká televize
Partneři závodu
Královehradecký kraj Mesto Hradec Králové Suninvent DOMIS - stavební firma Město Smiřice Salomon-run SALOMON Lesy České republiky YATE - výrobce outdoorového vybavení Primátor - pivo mund x-iont ONE ENEGRY Kalorické tabulky Run4fun
Partneři čsos
ČSOB pojišťovna Toi - Toi Žaket HSH Sport Equica Trimtex T-MAPY Inov RACOM TK Plus VSC MŠMT
Sociální sítě
Facebook Google +
Přílohy
Propagační plakát
propagační leták
Zprávy z médií
článek z novin
Mapy
Výuková mapa - Smiřice výřez_mapa prostor závodu prostor závodu prostor závodu
Prostor závodu
prostor závodu
Fotogalerie

Český svaz orientačních sportů - sekce OB

TJ Slavia Hradec Králové – oddíl orientačního běhu

neděle 14. 9. 2014

Mistrovství a Veteraniáda sprintových štafet,

7. závod České ligy klubů 2014,

veřejný závod žákovských sprintových štafet,

a veřejný závod jednotlivců ve sprintu

R O Z P I S

 

 

Pořádající  orgán: Český svaz orientačních sportů

Pořádající subjekt: TJ Slavia Hradec Králové, oddíl orientačního běhu

Centrum: Smiřice, fotbalový stadion (okres Hradec Králové).

Funkcionáři:

ředitelka: Hana Teplá

hlavní rozhodčí: Michal Jedlička, R1

stavitel tratí: Eduard Šmehlík, R2

Kategorie:

Mistrovství ČR: DH18 (dorost) a DH21 (dospělí): jednorázový závod čtyřčlenných klubových štafet složených vždy ze 2 závodníků kategorií H a 2 závodnic kategorií D (pořadí úseků DHDH; na lichém úseku musí běžet žena).

Veteraniáda ČR: DH140, DH180, DH220 a DH240 (čtyřčlenné štafety DHDH, na lichém úseku musí běžet žena; číslo v označení kategorie znamená minimální součet věku všech členů štafety, podmínkou startu je věková příslušnost do kategorie 35 a vyšší). Do Veteraniády ČR se hodnotí pouze klubové štafety.

Veřejný závod žákovských štafet: DH14 (čtyřčlenné štafety DHDH, na lichém úseku musí běžet žákyně)

Veřejný závod jednotlivců: D-OPEN, H-OPEN (viz. samostatný odstavec)

Předpokládané časy vítězů: 4 x 15 minut pro všechny štafetové kategorie, 15 minut pro kategorie jednotlivců

Přihlášky: Prostřednictvím systému ORIS. Uzávěrka přihlášek je 27. 8. 2014. Právo startu v mistrovských kategoriích vyplývá z ustanovení Prováděcích pokynů pro rok 2014. V případě, že se nepřihlásí v kategorii DH21 všech 32 štafet s právem postupu, vyzve následující den pořádající subjekt emailem náhradníky.

Vklady: DH18, DH21 vklady neplatí (platí je ČSOS)

DH14: 360 Kč za štafetu

DH240: 600 Kč za štafetu

DH140, DH180, DH220: 760 Kč za štafetu

D-OPEN, H-OPEN: 90 Kč za závodníka v případě přihlášení v řádném termínu, 120 Kč za závodníka v případě přihlášení po řádném termínu nebo při prezentaci

Vklady (možno uhradit v součtu s vklady za závod ČPŠ 13. 9.) zasílejte na účet číslo 1080172359/0800 u České spořitelny, majitel účtu TJ Slavia Hradec Králové, V. Nejedlého 1216, 500 03  Hradec Králové. Variabilní symbol uveďte ve tvaru 27xxxx, kde xxxx značí číslo oddílu dle Adresáře ČSOS. Doklad o zaplacení může být kontrolován při prezentaci.

Prezentace: V sobotu 13. 9. 2014 od 8:00 do 9:30 hodin v centru závodu Českého poháru štafet a

v neděli 14. 9. 2014 od 8:30 do 12:00.

Soupisky: Vyplněním v systému ORIS do soboty 13. 9. 2014 do 21:00 hod. Jen výjimečně lze opravit soupisky v den závodu do 9:00 hod na prezentaci.

Veřejný závod jednotlivců: Pro závodníky, kteří nebudou startovat v závodě štafet (diváci, doprovod nebo náhradníci…), bude připraven veřejný závod jednotlivců na tratích mistrovství ČR dospělých (kategorie D-OPEN a H-OPEN bez věkového a výkonnostního omezení). Závod bude probíhat současně s veteraniádou od 13:30. Přihlášky preferujeme přes ORIS, výjimečně mailem mcr2014@shk-ob.cz. Přihlášky přes ORIS - http://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=2747

 

Mapa: Město Smiřice, M 1:4000, E 2 m, stav srpen 2014, ISSOM, formát A3, v obalu, autor Jan Netuka. Čtvrtina prostoru byla již dříve zobrazena na mapě Smiřice z roku 2012

Terén: Městská zástavba (ulice i sídliště), park. Převýšení zanedbatelné.

Obuv a oděv: V souladu s čl. 18.1 předepisuje pořádající subjekt následující omezení běžeckého oblečení a obuvi: Je zakázáno použití bot s hřeby. V mistrovských kategoriích DH18 a DH21 jsou povinni všichni členové jedné štafety běžet ve shodných (klubových) vrchních částech dresu.

Systém ražení: Elektronický systém Sportident, jeden SI čip nesmí být v jednom závodě použit dvakrát. Požadavek na zapůjčení čipu SI uveďte v přihlášce. Při ztrátě půjčeného čipu SI bude účtován poplatek 700 Kč.

Start: DH18, DH14: 10:00

DH21: 12:00

ostatní: 13:30

Karantény: DH21: Závodníci všech úseků budou povinni dostavit se do 9:50 do karantény „A“, která bude 700 m od centra závodu. Po skončení závodu kategorií DH14, DH18 se přesunou do karantény „B“ v centru závodu, ve které setrvají až do svého startu.

DH14, DH18: Závodníci všech úseků budou povinni dostavit se do 9:45 do karantény „B“ v centru závodu, ve které setrvají až do svého startu.

Vzdálenosti: Parkoviště – centrum: do 1500 m

Parkoviště – karanténa pro DH21: do 2000 m

Centrum – karanténa pro DH21: 700 m

Centrum = start = cíl

Parkování:           Při kraji silnice Černožice – Smiřice. Kdo přijede dříve, bude stát blíže centru závodu. Vjezd aut i autobusů závodníků do Smiřic nebo průjezd přes ně cestou na závod bude zakázán a bude trestán diskvalifikací. Všichni závodníci (tedy i ti přijíždějící z jihu) budou mít povinný příjezd ze severu přes Černožice. Vše bude upřesněno (včetně mapky) v pokynech a na webových stránkách závodu.

Informace: http://www.shk-ob.cz/zavody/2014_cz/

Michal Jedlička - mobil: 603 324 696, email: m.jedlicka@email.cz

Protesty: Písemné proti vkladu 200 Kč hlavnímu rozhodčímu. Případné protesty proti oficiálním výsledkům lze zaslat po ukončení závodu na adresu hlavního rozhodčího:

Michal Jedlička, Labská Kotlina 979, 500 02  Hradec Králové.

Předpis: Závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu soutěží sekce OB a Prováděcích pokynů k soutěžím sekce OB v roce 2014.

Upozornění:

- Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí.

- V centru bude možno postavit klubové stany.

- Provozování prodejní nebo propagační činnosti (kromě propagace akcí v OB) je možno pouze se souhlasem ředitele závodu.

Závod se koná s podporou Královéhradeckého kraje, města Smiřice a statutárního města Hradec Králové.

Rozpis závodu byl schválen soutěžní komisí sekce OB ČSOS dne 25.  6. 2014.

Rozpis ve formátu PDF.TJ Slavia Hradec Králové oddíl orientačního běhu
Design © 2014 Jakub Weiner, kódování Michal Pavlík